Naujienos

Lopšelio – darželio “Gintarėlis” dainorėliai: Benas, Matas, Nelija, dalyvavo R espublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualiame liaudies dainų festivalyje “IŠ DAINELIŲ IŠ DAINŲ VAINIKĄ LIETUVAI PINU”. Atliko žemaičių krašto dainą “Pasiejau linelį po motolės longu”.

 Pasiejau linelį po motolės longu.mp4