Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis (metinė) 2018 m.

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis 2018 m.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.

 

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis (metinė) 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.