FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 m. I ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. I ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 m.

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 m. II ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. II ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 m. II ketv.

2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 m. III ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. III ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 m. III ketv.

2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS