FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2023 M. METINIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATSAKAITA 2023 m. III ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2023 m. II ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2023 m. I ketv.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS už 2022 m. METINIS

FINANISNĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 m. III ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 m. II ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 m. I ketv.

 

2021 METŲ FINANSINIŲ METŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 m. III ketv.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2021 m. III ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 m. III ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 m. III ketv.

 

2021 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 m. II ketv.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2021 m. II ketv.

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2021 m. II ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 m. II ketv.

 

2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 m. I ketv.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2021 m. I ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 m. I ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 m. I ketv.

 

2020 m. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ KOPIJOS)

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 m. I ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. I ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 m.

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 m. II ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. II ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 m. II ketv.

2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 m. III ketv.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. III ketv.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 m. III ketv.

2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS