Eil.
Nr.

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Pareigybės

2018  
 II
ketv.

2018
III
ketv.

2018   IV
ketv.

2019 
 I 
ketv.
(1 pareigybei)

1.

Direktorius

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

978

978

978

1064

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

1

*

*

*

*

4.

Vyresn. buhalteris

1

*

*

*

*

5.

Inžinierius– programuotojas

0,25

*

*

*

*

6.

Sąskaitininkas

0,75

*

*

*

*

7.

Archyvaras

0,25

*

*

*

*

8.

Slaugytoja

1

*

*

*

*

9.

Auklėtojos padėjėja

10

423

423

423

580

10.

Valytoja

1

400

400

400

555

11.

Sargas

2

540

540

540

749

12.

Pagalbinis darb.

1,15

460

460

460

555

13.

Skalbėjas

0,5

200

200

200

555

14.

Virėjas

3

422

422

422

623

15.

Elektrikas

0,5

210

210

210

210

16.

Pastatus aptarnauj. darb.

0,35

140

140

140

555

17.

Kiemsargis

1

400

400

400

555

18.

Auklėtojas

18

663

663

663

942

19.

Priešmokyklinio ugd. pedagogas

1,22

790

790

790

979

20.

Meninio ugdymo mokytojas

1

*

*

*

1059

21.

Logopedas

1,5

1059

1059

1059

1067

 

Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įstaigos darbuotojų, einančių vienodas ar pagal kitus požymius vienarūšes pareigas. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys pateikiami vadovaujantis ,,Bendrųjų reikalavimų  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011m.nutarimu Nr.1480.

 

Darbo užmokestis 2016 m.

Darbo užmokestis 2015 m.