Eil.
Nr.

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Pareigybės

2018  
 I
ketv.

2018
II
ketv.

2018   III
ketv.

2018   IV
ketv.

1.

Direktorius

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

978

978

 

 

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

1

*

*

 

 

4.

Vyresn. buhalteris

1

*

*

 

 

5.

Inžinierius– programuotojas

0,25

*

*

 

 

6.

Sąskaitininkas

0,75

*

*

 

 

7.

Archyvaras

0,25

*

*

 

 

8.

Slaugytoja

1

*

*

 

 

9.

Auklėtojos padėjėja

10

423

423

 

 

10.

Valytoja

1

400

400

 

 

11.

Sargas

2

540

540

 

 

12.

Pagalbinis darb.

1,15

460

460

 

 

13.

Skalbėjas

0,5

200

200

 

 

14.

Virėjas

3

422

422

 

 

15.

Elektrikas

0,5

210

210

 

 

16.

Pastatus aptarnauj. darb.

0,35

140

140

 

 

17.

Kiemsargis

1

400

400

 

 

18.

Auklėtojas

18

663

663

 

 

19.

Priešmokyklinio ugd. pedagogas

1,22

790

790

 

 

20.

Meninio ugdymo mokytojas

1

*

*

 

 

21.

Logopedas

1,5

1059

1059

 

 

 

Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įstaigos darbuotojų, einančių vienodas ar pagal kitus požymius vienarūšes pareigas. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys pateikiami vadovaujantis ,,Bendrųjų reikalavimų  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011m.nutarimu Nr.1480.

 

Darbo užmokestis 2016 m.

Darbo užmokestis 2015 m.