INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2020 METAMS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS