MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS “ 2017-2019 M. STRATEGINIS PLANAS

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO,,GINTARĖLIS“ 2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS “ 2017-2018 M. VEIKLOS VYKDYMO ATASKAITA

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS “ 2017 M. VEIKLOS VYKDYMO ATASKAITA