Mažeikių lopšelio-darželio “Gintarėlis” 2023 – 2025 strateginis planas

Mažeikių lopšelio-darželio “Gintarėlis” 2023-ųjų metų veiklos planas

Vadovo metų veiklos ataskaita už 2022 m.

Mažeikių lopšelis darželis “Gintarėlis” 2022-ųjų metų veiklos planas

Vadovo veiklos užduotys 2022 m.

Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2022 metų iki gruodžio 31 d. veiklos planas