Viešųjų pirkimų tvarkos

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

 

Sutarčių registras

Sutarčių registras 2020 metų

Pirkimų planai

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-02

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-03

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-04

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-05

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-06

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-07

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-08

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-09

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-10

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-11

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-12

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2020-01mėn iki 2020- 06 mėn.

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2020 -07 mėn. iki 2020-12 mėn.

2020 Biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų plano papildymas