Viešųjų pirkimų tvarkos

Viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

 

Sutarčių registras

Sutarčių registras 2023 metų

Pirkimų planai

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-02

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-03

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-04

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-05

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-06

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-07

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-08

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-09

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-10

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-11

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019-12

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2020-01mėn iki 2020- 06 mėn.

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2020 -07 mėn. iki 2020-12 mėn.

2020 Biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų plano papildymas