Viešųjų pirkimų tvarkos

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

 

Sutarčių registras

Sutarčių registras 2016 m.

Sutarčių registras 2015 m.

 

Pirkimų planai

Viešųjų pirkimų ataskaita 2015 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita 2016 m.

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaita

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2018 m. 1 ketvirtis

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2017 m. 1 ketvirtis

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2017 m. 2 ketvirtis

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2017 m. 3 ketvirtis

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2017 m. 4 ketvirtis