Naujienos

Respublikinė ikimokyklinė ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) pakvietė Lietuvos ikimokyklines įstaigas dalyvauti akcijoje „Aktyvus koridorius“. Šios akcijos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą įprastoje įstaigos aplinkoje – lopšelio-darželio koridoriuje.
Mūsų darželio koridoriai pavirto į kliūčių ruožą, kuriame vaikai šokinėjo, bėgo, ropojo, šliaužė, lindo. Visiems buvo labai smagu.
 

 Aktyvus koridorius 1.mp4