Naujienos

Sausio  23 – vasario 3dienomis, „Nykštukų“ ir „Voveryčių“ grupių vaikai su mokytojomis įgyvendino projektą „Bėgu miško takeliu, daug žvėrelių sutinku“.  Projekto tikslas – padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą, įtvirtinti žinias apie Lietuvos miškuose gyvenančius žvėris. Projekto metu vaikai susipažino su miško gyvūnų išvaizda, plėtė žinias apie jų gyvenimo būdą. Pasitelkdami įvairias meninės raiškos priemones kūrė meninius darbelius apie miško žvėrelius. Siekdamos, kad veikla būtų kūrybiškesnė, įdomesnė į projektą integravome įvairias STEAM veiklas – „Miško gyvūnų pėdsakai“, „Kas slepiasi sniege?“, „Gyvūnų atvaizdai“, „Voverės paveikslas iš gamtinių ir antrinių žaliavų“, „Žvėrys lede“, „Miškas“.  Lavinti smulkiąją motoriką ir ugdyti pažinimo gebėjimus padėjo mokytojų sukurtos įvairios metodinės priemonės. Projekto užbaigimo dieną vaikai vyko į Mažeikių miesto Melioracijos parkelį, kuriame ieškojo gyvūnų pėdsakų. Vaikų džiugias emocijas sukėlė rasti briedžio ir elnio ragai, ugdytiniai juos tyrinėjo padidinamaisiais stiklais, mokėsi įvardinti kuris didelis, o kuris mažas. Mokytojos įtraukė tėvus į projektinę veiklą – tėvai kartu su vaikais kūrė pasakas, eilėraščius apie miško gyvūnus ir jas iliustravo. Įvairios projekto veiklos žadino vaikų emocijas, saviraišką ir kūrybiškumą. Turtino pažinimo patirtį, ugdė dorovinius jausmus ir vaikų atsakomybę.