Mažeikių miesto lopšelis-darželis „Gintarėlis‘‘

įkurtas 1983 m. sausio mėn. Mažeikių termofikacinės elektrinės.
1996 m. įstaiga  reorganizuota ir perduota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

Teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Adresas  Draugystės g. 12A, LT-89169 Mažeikiai
Tipas – lopšelis-darželis.
Mokymo kalba – lietuvių.
Veiklos sritis – švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Ugdymo kodas: 80.10.00.
Įstaigos kodas: 191650788
Gavėjo bankas: LUMINOR bankas, kodas 40100
Banko sąskaita: LT41 4010 0407 0008 0169
Tėvų mokesčio banko surenkamoji sąskaita: 
LT06 4010 0407 0008 7395
El. p. darzelisgintarelis@gmail.com

 

Kiek mūsų

Grupės:

 • 2 – ankstyvojo amžiaus grupės;
 • 6 – ikimokyklinio ugdymo grupės;
 • 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės.

52 darbuotojai:

 • 29 – aptarnaujančio personalo ir administracijos darbuotojai;
 • 23 – pedagogai

Iš jų:

 • 1-direktorius;
 • 1 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • 2 – logopedai; spec. pedagogai;
 • 1 – meninio ugdymo pedagogas;
 • 1- fizinio ugdymo mokytojas;
 • 17- mokytojų.