Mažeikių miesto lopšelis-darželis ,,Gintarėlis‘‘

įkurtas 1983 m. sausio mėn. Mažeikių termofikacinės elektrinės.
1996 m. įstaiga  reorganizuota ir perduota Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriui.

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Adresas  Draugystės g.12a, LT-89169 Mažeikiai
Tipas: lopšelis – darželis.
Mokymo kalba – lietuvių.
Veiklos sritis – švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Ugdymo kodas: 80.10.00.
Įstaigos kodas: 191650788
Gavėjo bankas: AB DNB bankas, kodas 40100
Banko sąskaita: LT41 4010 0407 0008 0169
Tėvų mokesčio banko surenkamoji sąskaita: 
LT06 4010 0407 0008 7395
El. p.: darzelisgintarelis@gmail.com

 

Kiek mūsų

178 – ugdytiniai.
Grupės:

 • 2 – ankstyvojo amžiaus grupės;
 • 6 – ikimokyklinio ugdymo grupės;
 • 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės.

47 darbuotojai:

 • 26 aptarnaujančio personalo ir administracijos darbuotojai;
 • 21 – pedagogas.

Iš jų:

 • 1 – logopedas;
 • 1 – kūno kultūros pedagogas;
 • 1 – meninio ugdymo pedagogas;
 • 7 – auklėtojai metodininkai;
 • 8 – vyresniųjų auklėtojų;
 • 6 – auklėtojai.