LOPŠELIS – DARŽELIS “GINTARĖLIS” PROJEKTAI

2020 – 2021 m. m.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdymo 
Laikotarpis

Vykdytojai

 

1.

„Laimės lapių suvažiavimas“

rugsėjo mėn.

 

Mokytojos: 

 Regina Mažirimienė

Esmeralda Butaitė

2.

Europos judumo savaitė

rugsėjo mėn.

Sveikuoliukų metodinė grupė

3.

Žaidžiame meną

spalio – gegužės mėn.

Mokytojos:

Esmeralda Butaitė

Regina Mažirimienė

Virginija Mačiukienė

Rūta Drungilienė

4.

Futboliukas

spalio – balandžio mėn.

Mokytoja Audronė Šimkuvienė

5.

Mano pėdutės

spalio – balandžio mėn.

Mokytoja Audronė Šimkuvienė

6.

Sveikatiada

spalio – gegužės mėn.

Mokytoja Audronė Šimkuvienė

7.

„Aš, tėtis ir mama – sportuojanti šeima“

gegužės mėn.

 

Sveikuoliukų metodinės grupės mokytoja

Roma Skirmontienė

   8.

„Muzika žiedų ir vėjo 2021“.

gegužės mėn.

Mokytoja

Roma Skirmontienė