LOPŠELIS – DARŽELIS “GINTARĖLIS” PROJEKTAI

2018 – 2019 m.m.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdymo 
Laikotarpis

Vykdytojai

 

1.

Projektas „Auklėtoja dviem valandom“.

2018– 2019 m.m.

 

Grupių mokytojos.

2.

Projektas „Sodo karalius – obuolys“.

2018 m. spalis – lapkritis

Mokytojos:
Regina Mažrimienė,
Eugenija Butkienė..

3.

Savaitės „Judumo“ projektas.

2018 m. spalis

“Sveikuoliuko” komanda.

 

4.

Projektas „Žaidžiame meną“

2019 m. sausis

Mokytoja Esmeralda Butaitė

5.

Projektas “Ir maži ir dideli – mes draugaujame visi”

Per mokslo metus

 

Mokytojos: 
Daiva Juodeikienė, 
Staselė Valaitienė

6.

Raidžių projektas

2019 m. sausis

 

Mokytojos:
Ieva Erlickienė,
Donata Liauksminaitė

7.

Projektas „Spalvų šėlsmas”.

2019 m. vasario

 

Mokytojos:

8.

Ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“.

2018 – 2019m.m.

GMP komitetas; Grupių mokytojos.