Naujienos

 „Boružėlių“ grupė visą vasario mėnesį vykdė projektą „Pašėlę skaičiai“. Projekto tikslas – tenkinti vaikų poreikį pažinti skaičius per pojūčius, žaidimus, muziką, dailę. Sudaryti vaikams sąlygas skaičiuoti, skirti, pavadinti, bei suvokti kaičių reikšmę iki 5, per trišalę vaikų, pedagogų ir tėvų bendrystę.

Projekto metu vaikai susipažino su skaičiais iki 5, pasitelkiant komunikavimo, pažinimo, socialinę, sveikatos, meninę kompetencijas: žaidė įvairius didaktinius žaidimus, padedančius pamilti skaičius, su skaičiais susipažino juos liesdami, piešdami, lipdydami, lygindami, konstruodami, dainuodami daineles, mokydamiesi eilėraštukų. Tėvai aktyviai įsitraukė į projekto veiklą, kartu su vaikais dalyvavo grupės rengiamoje parodoje „Skaičiai iš antrinių žaliavų“, kur pademonstravo savo kūrybinius-meninius gebėjimus ir kūrė pasirinktą vieną skaičių iki 5.  Taip pat tėvai kartu su vaikais kūrė eilėraščius, pasakas, pasakojimus apie skaičius, kuriuos sudėjome į vieną bendrą grupės skaičių knygą, ir ją pavadinome „Pašėlusių skaičiukų pasaulyje“. Kartu su tėvais projektą užbaigėme pramogėle „Svečiuose skaičiukai“, kur vaikai įtvirtino turimas žinias, įgūdžius apie skaičius.

Dėkojame tėvams už kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą projekte, džiaugiamės pasiektu rezultatu – glaudus tarpusavio bendradarbiavimas suartino, sustiprino vaikų, tėvų ir pedagogų tarpusavio ryšį, bei padėjo pažinti skaičius iki 5.