2024-03-01 iki 2024-03-31  skelbiama atranka socialinio pedagogo darbo vietai užimti Mažeikių lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“.

Mokyklos pavadinimas: Mažeikių lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas

Darbo krūvis: 1  etato

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

Įdarbinimas nuo 2024-04-01

Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui (turi atitikti vieną iš reikalavimų):

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija;
 • Baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje įstaigoje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 • Įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.
 1. Atitikti reikalavimą:
 • Gebėti naudotis IKT  ir jas valdyti (technologinis raštingumas);

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti:

 1. Asmeniškai (atnešant į įstaigą adresu Draugystės g. 12 a Mažeikiai);
 2. Registruotu laišku, adresas Draugystės g. 12 a Mažeikiai;
 3. Elektroniniu paštu darzelisgintarelis@gmail.com.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2024-03-21 d. 17 val.

Konkursas 2024-03-22 13 val.

 

Informacija teikiama: +37044371572