Naujienos

Kovo 14-18 dienomis darželio priešmokyklinukai dalyvavo Draugiškojoje SEU olimpiadoje „Drambliada 2022“. Penkių dienų veiklos ir užduotys vaikus supažindino su 5 SEU kompetencijomis: savimone, savitvarda, socialiniu sąmoningumu, atsakingų sprendimų priėmimu ir tarpusavio santykiu.

Vaikai turėjo galimybę geriau pažinti save ir savo emocijas. Pastebėta, jog labai svarbu kasdien papasakoti ir kalbėti apie emocijas, jų svarbą, atpažinimą, ypač kai vaikai jaučiasi supykę, linksmi, pasimetę… Būtina stiprinti ir ugdyti vaikų savimonę, gebėjimą tiksliai suvokti savo emocijas, mintis, o tai veikia žmogaus elgesį ir padeda save apriboti.

Tęsdami veiklas aptarėme ir ugdėme gebėjimą spręsti problemines situacijas ir atsakingai priimti sprendimus. Analizuodami įvairius vaikų atvejus, nutikimus ieškojome išeičių, kompromisų. Ši kompetencija ugdo gebėjimą priimti tokius sprendimus, kurie tiktų sau pačiam ir nepakenktų aplinkinių gerovei.

Diskusijų metu tvirtai sutikome, jog labai svarbu ugdyti vaikų gebėjimą bendrauti ir užmegzti pozityvius tarpusavio santykius, grįstus empatija, pasitikėjimu ir optimizmo jausmais.

O visa tai labai svarbu bendraujant, kuriant, puoselėjant draugiškus tarpusavio santykius bendruomenėje su pačiu savimi ir kitais asmenimis.