Naujienos

Vasario 13-14 dienomis, Mažeikių lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, vyko organizuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir vadovų metodinė-praktinė konferencija „Gerosios patirties sklaida planavimo srityje“. Vykusios konferencijos tikslas – skatinti ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą bei dalinimąsi gerąja patirtimi.

Pirmąją konferencijos dieną pristatyta 11 žodinių-vaizdinių pranešimų ir mokytojų sukurtos metodinės priemonės. Džiaugiamės pristatytų pranešimų informatyvumu, pasidalintais planavimo būdais bei taikomais inovatyviais metodais. Pateiktų metodinių priemonių gausa dar kartą atskleidė mokytojų iniciatyvumą, kūrybiškumą ugdant vaikus, planuojant kasdienines veiklas, savaitinius planus ar teminius projektus. Dėkojame, kad savo patirtimi ir įžvalgomis dalinosi mokytojos ir iš kitų ugdymo įstaigų: lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Buratinas“, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“.

Antroji konferencijos diena organizuota Mažeikių švietimo centre. Pranešimą „Ugdomosios veiklos organizavimas ir planavimas“ pristatė Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Giedrė Šlušnienė ir Kamilė Kesylė.