Naujienos

Kalba yra vaiko pasaulio pažinimo kelias, bendravimo ir socializacijos priemonė. Vasario 22 – kovo 3 dienomis Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ ,,Bitučių” grupės mokytojos Virginija Mačiukienė, Inga Miniauskienė, Stasė Valaitienė, mokytojos padėjėja ugdymui Austėja Rimkienė ir logopedė Irma Kovalčiuk organizavo projektą ,,Gražūs žodeliai, miklūs piršteliai – dailūs žodeliai. Graži kalba“.

Projekto tikslas – lavinti vaikų bendrąją motoriką, girdimąjį suvokimą, mokant taisyklingai kvėpuoti, sužadinti vaiko domėjimąsi pasaka, žaidimų pagalba atlikti artikuliacinę mankštą, taikant alternatyvius ir kūrybiškus metodus.  Darželio logopedė pravedė vaikams artikuliacines, girdimojo suvokimo pratybas.  Vaikai išmoko naujų pirštų miklinimo pratimų.

Siekiant, kad vaikai labiau susidomėtų pasaka, į projekto vykdymą įtraukti ugdytinių  šeimos nariai. Tėveliai namuose įrašė pasakas, kurių vaikai klausėsi, dienos metu darželyje: ryto rate,  prieš miegą, popietinėje veikloje. Vaikai, klausydami  pasakos įrašo, jaučia tėvų artumą – nors jų nėra šalia, tačiau vaizdas, garsas, mėgstama pasaka iš tėvų lūpų gerina jo emocinę būseną, nuramina, moko susikaupimo, praplečia suvokimą apie supantį pasaulį, santykius, tarpusavio ryšį (šeimos narių). Pasakų galima klausytis bet kada darželyje, kai tik užsinorima, tereikia susirasti patogią vietą, užsidėti ausines ir pasinerti į pasakų karalystę. Pasakų buvo klausomasi  ne tik darželyje , bet ir namie. Džiugu, kad tėvai aktyviai dalyvavo projekto vykdyme.

Projekto metu vaikai patikusias pasakas inscenizavo. Iš tėvų sekamų pasakų pasirinktos: ,,Pirštinė“, ,,Ledinukas“, ,,Senelio išdaigos“, gamino knygoms skirtukus, kūrė raidžių apyrankes, spalvino savo gamybos knygutes.  Baigdami kiekvieną  projekto dieną žaidė judrius žaidimus.

PROJEKTO PRISTATYMAS