Naujienos

Gorgu gorgu į Juozapinių torgu. Kas perks,kas pardous, kas už dyka atidous. 
Skambant liaudiškai muzikai  vaikučius su Juozapinėmis sveikino Jūzapas ir Gaspadinė.Kartu šoko, dainavo, eilėraščius deklamavo.Jūzapas ir Gaspadinė  pasidžiaugė vaikų padarytais darbeliais  ir ragino savo padarytus dirbinius parduoti tėveliams.Visą rytmetį darželyje tvyrojo Juozapinių dvasia.