Naujienos

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė yra aktyviai įsijungusi į gamtosauginę veiklą: rengia ir dalyvauja projektuose, akcijose, miesto šventėse, renginiuose, organizuoja pažintines-edukacines išvykas, stengdamasi  nuo mažens vaikus  nukreipti reikiama linkme, kad jie ne tik mylėtų gamtą, o ir mokėtų ją saugoti, pažinti ir neteršti.

Įstaigą turi susikūrusi gamtosauginį kodeksą ir stendą. Džiaugiamės vaikų kūrybinių darbelių paroda „Kas ten, krebžda, kas ten brazda“, kuri papuošė gamtosauginį stendą.