Naujienos

Mažeikių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų įkvėptas bendras projektas, pagal Evelinos Daciūtės knygą „Laimė yra lapė“, skirtas vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui.

Pedagogai organizuodami ugdomąjį procesą kūrė žaidimus ir ugdymo(si) priemones, naudojo inovatyvius būdus supažindinant ugdytinius su socialino-emocinio ugdymo elementais. Vaikai su tėveliais, mokytojais kūrė savo laimės istorijas, užrašė, iliustravo „Mano laimė yra…“ knygoje, pasisiuvo savo lapę. Visus sukurtus žaidimus, ugdymo(si) priemones naudoja ugdomajame procese, plečia vaikų žinias apie socialinį- emocinį ugdymą.

Rugsėjo 30 d. Mažeikių senamiesčio parke lopšelis – darželis „Gintarėlis“ padedant partneriams Mažeikių muziejui, Mažeikių r. savivaldybės viešajai bibliotekai, Mažeikių kultūros centrui ir Mažeikių r. „Klubui Mano Namai“ suorganizavo „LAIMĖS LAPIŲ SUVAŽIAVIMĄ“ pagal projektą „Mano laimė yra…“, skirtame mokyklų bendruomenių ir vaikų emocinės gerovės metams paminėti. Vaikai susitiko su E. Daciūtės knygos „Laimė yra lapė“ pagrindine heroje. Mažeikių lopšelių – darželių „Žilvitis“, „Saulutė“, „Buratinas“, „Bitutė“ ir „Gintarėlis“ atstovai į suvažiavimą atsinešė savo sukurtas laimės lapes, pasidalino laimės receptais, kurie juos lydi kiekvieną dieną. Išklausė Amerikoje gyvenančios rašytojos Evelinos Daciūtės video pasveikinimą. Autorė dėkojo vaikams ir mokytojams už meilę jos knygoms, apgailestavo, kad negali dalyvauti suvažiavime, tačiau pažadėjo tikrai atvykti į  Laimės lapių miestą Mažeikius. Renginio metu visi pajautė bendrystės dvasią, kartu išgyveno nepakartojamas ir įsimintinas akimirkas.

Renginio iniciatorės: L/d „Gintarėlis“ mokytojos metodininkės  Esmeralda Butaitė, Regina Mažirimienė

Mokytojų darbo grupė: Stasė Valaitienė, Rūta Drungilienė, Virginija Mačiukienė, Rita Burlakovienė, Jūratė Stackevičiūtė – Bubinienė, Dainora Ružauskienė