UGDYMAS

 

 

METODINĖS GRUPĖS

  • Etnokultūros metodinė grupė.
  • Sveikos gyvensenos „Sveikuoliukas“ metodinė grupė.
  • Meninės veiklos „Kibirkštėlė“ metodinė grupė.
  • Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimo metodinė grupė.
  • Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais darbo grupė.
  • Internetinės svetainės kūrimo darbo grupė.
  • Edukacinių erdvių kūrimo darbo grupė.

 

 

 

 


 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt