MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Dėl vaikų nemokamo maitinimo kainų nustatymo

https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/imoniu-savikontrole-rvasvt/geros-higienos-praktikos-taisykles

Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamas maitinimas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas V-769

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas V-998

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas NR. V-964

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas Nr.V-1429

 

VALGIARAŠTIS

Valgiaraštis 1 savaitė

Valgiaraštis 2 savaitė

Valgiaraštis 3 savaitė

Valgiaraštis 4 savaitė

 

ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“

IR

„VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“

Mūsų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ dalyvauja Europos Sąjungos lėšomis remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Programos skirtos visiems darželio vaikams.

ES programoje  ,,Pienas vaikams“ įstaiga dalyvauja nuo 2006 metų, o į „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programą darželis įsijungė nuo 2011 metų gruodžio mėnesio.

Šiomis programomis siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.