PATVIRTINTA:
Lopšelio – darželio
L.e.p. Direktorės S. Sadauskienės
2018 04 03 Įsak.Nr.V1-40

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,GINTARĖLIS“ ĮGYVENDINANČIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka