PATVIRTINTA:
Lopšelio – darželio
L.e.p. Direktorės S. Sadauskienės
2018 04 03 Įsak.Nr.V1-40

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,GINTARĖLIS“ ĮGYVENDINANČIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS