Penktus metus mūsų darželis vykdo Gamtosauginių mokyklų programą.  Įstaiga apdovanota – Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METODINĖ GRUPĖ

Erika Matutienė – auklėtoja metodininkė.
Stasė Valaitienė – vyr. auklėtoja.
Virginija Mačiukienė – vyr. auklėtoja.
Sonata Kairienė – auklėtoja metodininkė.

 

PLANAI

Metodinės GMP grupės metinis veiklos planas 2017-2018 m.m

 

 

 

 

MIELI TĖVELIAI,

Mūsų įstaiga dalyvauja tarptautinėje  Wrigley finansuojamoje kampanijoje „Mažiau šiukšlių“. Kampanija siekiama skatinti vaikus  švarinti aplinką, ugdyti ekologinį sąmoningumą. Įgyvendindami projektą „Mažiau šiukšlių“, mūsų įstaiga renka makulatūrą.

Todėl skelbiama akcija :

 ,,PIRMADIENĮ Į DARŽELĮ SU POPIERIAUS KRAITELE“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2016 – 2017 mokslo metai

 

DOVANOMIS JAU  GARDŽIUOJASI  ŽVĖRELIAI

Akcijos „Aš globoju žvėrelius žiemą“ metu, suneštas gėrybes miško gyventojams, VĮ Mažeikių miškų urėdijos miškininkai išvežiojo po urėdijos miškus ir paskleidė labiausiai žvėrelių lankomose vietose.

 

AŠ GLOBOJU ŽVĖRELIUS ŽIEMĄ

Atėjusi žiema apgaubia žemę  balta skraiste, skaidriu ledu, dovanoja įvairių pramogų, tačiau suteikia ir nelabai malonių žiemojimo sąlygų laukinei gamtai. Šiuo laikotarpiu mūsų įstaigoje įsivyravo graži tradicija miško žvėreliams rinkti „dovanas – vaišes“. Akcijos tikslas padėti miško gyventojas įveikti žiemos negandas, ugdyti vaikų meilę, atsakomybę laukiniams gyvūnams, gamtai. Visa darželio bendruomenė prinešė daug vaišių: morkų, kopūstų, bulvių, grudų, šieno ir kt. 

 

Sausio 24 dienos rytą sulaukėme svečio  iš Mažeikių miškų urėdijos, miško apsaugos inžinieriaus – Pauliaus  Gedrimo. Svečias mažiesiems gamtos mylėtojams vaizdžiai papasakojo apie mišką, kurį sulygino su muzika, skirtingomis melodijomis skambančią įvairiais metų laikais. Betarpiškai, nuoširdžiai bendraudamas su vaikais miškininkas priminė, kokie miške gyvena žvėrys, apžvelgė jų gyvenimo būdą,  pasidalino nutikusiais prisiminimais, vaikštant miško takais, parodė savo sukurtą video apie paukščius, jų giedamas giesmes. 

 

Akcijos metu vaikai surengė pasirodymą: dainavo, deklamavo eilėraščius, priešmokyklinės „Gudručių“ grupės ugdytiniai vaidino siužetinę inscenizaciją: „Miško gyventojų vargai žiemą“. Atsidėkodamas už nuoširdų, geranorišką rūpestį, svečias  padovanojo vaikams knygų apie gamtą, suvenyrų.

 

Už vizitą mūsų įstaigoje širdingai dėkojame Mažeikių miškų urėdijos,  miško apsaugos inžinieriui – Pauliui  Gedrimui. Už  gausiai suneštas daržoves ir kitus „gardėsius“ žiemojantiems miško paukščiams ir žvėrims tariame ačiū vaikams, jų tėveliams ir visai darželio bendruomenei.

 

Manome, kad susitikimas suteikė džiaugsmingų, įsimintinų akimirkų, buvo vertingas ne tik skleidžiant žinią vaikams apie gyvūnų globą žiemą, bet ir naudingas miško gyventojams. Tokie renginiai – puikius būdas vaikams ugdytis rūpesčio, globos jausmą saugant gamtą bei joje gyvenančius gyvūnus. Tikimės tolesnio bendradarbiavimo atliekant gamtai naudingus darbus.

Apie akciją skaitykite: Mažeikų m. laikraštyje „Santarvė“ ir VĮ Mažeikių miškų urėdijos tinklalapyje

 

 

AKCIJOS PASKELBIMAS – „BALTASIS BADAS PAUKŠTELIAMS IR ŽVĖRELIAMS“

Šalčiui apgaubus žemę, sniegui apdengus miestus ir laukus sunku žiemoti paukščiams ir žvėrims. Sausio 9 d. darželyje skelbiama akcija „Baltasis badas paukšteliams ir žvėreliams“, kurios metu skatiname globoti paukštelius ir žvėrelius. Personažai: „Girinis“ su „Sniegena“ bei   viduriniųjų ir vyresniųjų grupių vaikais, kvietė visą darželio bendruomenę aktyviai prisijungti prie organizuojamos akcijos ir skatino rūpintis paukšteliais bei atnešti daržovių ir kitų gėrybių miško žvėreliams, kurias Mažeikių raj. girininkas nuveš į mišką.  Daržovių ir kitų gėrybių lauksime iki sausio 23 dienos.

 

PIRMASIS GRUODŽIO PENKTADIENIS – MEDŽIO PUOŠIMO ŠVENTĖ

Gruodžio 2 dieną, l.-d. „Gintarėlis“ vaikai ir auklėtojos puošė medelį darželio kieme. Ši tradicija, inicijuota auklėtojos Jūratės Gintalienės mūsų darželyje gyvuoja jau ketvirtus metus. Puošėme medį, norėdami atkreipti dėmesį į medžius, kurių paprastai nepastebime, o miestų medžiams ypač reikia mūsų globos. Savo požiūrį į greta mūsų esančią gamtą, darželio bendruomenė šiais metais išreiškė papuošdami medžio šakas – paukšteliais. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais ši akcija tampa vis reikšmingesnė ir svarbesnė.

RUDENS MANDALA – „GYVYBĖS MEDIS“

2016 – 11 – 25

Jau tapo tradicija kasmet surinkus įvairios, spalvingos gamtinės medžiagos sukurti rudens mandalą. Lapkričio 25 d. mūsų įstaios vaikai ir pedagogai, darželio kiemo aikštelėje dėliojo gamtos gėrybes, kurdami ornamentus suformavo didžiulę mandalą, kurią pavadino – „Gyvybės medis“.

 

GERUMO AKCIJA

„IŠTIESIU SAVO RANKĄ KETURKOJAMS“

Spalio 4 d. minima Pasaulinė gyvūnų diena, kuri skatina susimąstyti apie gyvūnijos apsaugą, gyvūnų teises ir priežiūrą. Mūsų įstaigos bendruomenė jau kelerius metus globoja Mažeikių gyvūnų globos įstaigoje gyvenančius beglobius gyvūnus. Visą mėnesį darželyje buvo renkama labdara keturkojams. Spalio 11 d.  darželyje vyko šios akcijos baigiamasis renginys, kuriame lankėsi Mažeikių gyvūnų globos draugijos savanorė Jurgita. Vaikai, pedagogai gyvūnams dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, dovanojo dalelę meilės, gerumo, atjautos bei surinktas dovanas kačiukams – kačių maistą, kraiką. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios akcijos, kuri padeda išgyventi keturkojams ir augina gerumą kiekvieno širdyje.

 

KONKURSAS

2016 – 10 – 11

Spalio 11 d. Mažeikių  mieste vyko „Kamštelių vajus 2016“.Konkurso tikslas: mąstyti „žaliai“, tausoti aplinką, rinkti plastikinių butelių kamštelius ir juos perdirbti. Šiais metais konkurse dalyvauja 200 Lietuvos komandų, septynios mokymo įstaigos iš Mažeikių miesto ir rajono. 

Jau 4 metus mūsų darželis taip pat dalyvauja plastikinių butelių kamštelių rinkimo karštinėje. Šiemet surinkome 48 kilogramus kamštelių. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie kamštelių rinkimo vajaus.

Apie „Kamštelių vajų“ skaitykite Mažeikių miesto laikraštyje „Santarvė“.

 

2015 – 2016 mokslo metai

DARŽELIO GĖLYNAI PASIPUOŠĖ NAŠLAITĖMIS

2016 – 04 – 26

Darželyje vyko pavasarinė akcija „Pasodinsiu margaspalvę gėlę“. Ačiū tariame visiems prisijungusiems prie darželio aplinką margaspalvėmis našlaitėmis puošiančios akcijos. 

PAVASARINĖ AKCIJA

„INKILĖLIAI GIESMININKAMS“

2016 – 04 – 06

Atkeliavus pavasariui visus džiugina vis šilčiau šviečianti saulė, atbundanti gamta, parskridę paukščiai.  Balandžio 6 dienos trečiadienio rytą vaikai atliko kilnią misiją – darželio teritorijoje augančiuose medžiuose iškėlė mažiesiems giesmininkams inkilėlius, kuriuos pagamino tėveliai.  Smagu išgirsti vaikų pasakojimus, kad inklėliuose jau pastebėjo pirmuosius sparnuočius. Tikimės, jog naujus namus suradę sparnuotieji draugai savo giesmėmis džiugins visų širdis.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios akcijos ir skiepija vaikams vertybines nuostatas, pažintinę bei praktinę ekologinę veiklą.

MENINĖ KOMPOZICIJA

„ŽEMĖ MŪSŲ NAMAI“

2016 – 03 – 23

Žemės dienai paminėti priešmokyklinukai kūrė meninę kompoziciją – „Žemė mūsų namai“. Šis darbas papuošė GMP komiteto stendą darželio koridoriaus erdvėje.

 

DOVANOS KAČIUKAMS

Kovo 2 – 9 dienomis darželyje vyko akcija „Ištiesiu savo ranką keturkojams“, kurios metu beglobiams kačiukams buvo galima padovanoti šlapio maisto, kraiko, dubenėlių, guolių, paklotų ir kt. Dėkojame visiems prisijungusiems prie šios akcijos.

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS VYKDYMAS. 
PROJEKTO „MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ“ PRISTATYMO RENGINYS

Lietuvoje rūšiuoti šiukšles vis dar nėra populiaru, o juk įpratę rūšiuoti atliekas prisidėtume prie gyvosios ir negyvosios gamtos išsaugojimo. Siekiame, kad nuo mažens mūsų darželio ugdytiniai mokytųsi rūšiuoti atliekas ir saugotų gamtą, globotų gyvūnus. 

 

Vasario 11 dieną vaikai susirinko į salę, kur vyko akcija „Rūšiuoju atliekas“. Akcijos metu dalyviai stebėjo draugų ir auklėtojų inscenizaciją apie neklaužadą berniuką, kuris prišiukšlino miške. Peržiūrėję  pažintinį filmuką apie atliekų rūšiavimą, vaikai ne tik patys mokėsi rūšiuoti buitines atliekas, bet paaiškino  berniukui, kad reikia rūšiuoti šiukšles ir negalima šiukšlinti gamtos. Prisiminė, kad  darželyje vykdoma akcija: ,,Pirmadienį į darželį su popieriaus kraitele“, kurios metu renkame makulatūrą. 

 

Mums rūpi, kokioje aplinkoje gyvename ir gyvensime ateityje. Tikimės, kad atliekų rūšiavimas taps kasdieniu įpročiu visiems.

 

DOVANOS MIŠKO ŽVĖRELIAMS

Žiema mums dovanoja įvairių pramogų, o kartu suteikia galimybę daryti gerus darbus laukinei gamtai. Sausio 18 – 25 dienomis darželyje buvo organizuojama akcija „Aš globoju žvėrelius žiemą“.  Akcijos tikslas: ugdyti vaikų meilę, pagarbą, atsakomybę laukiniams žvėreliams. Darželio mažieji gamtos bičiuliai, bendruomenė prinešė daug „dovanų“: bulvių, morkų, kopūstų, šieno, grudų ir kt. Šias gėrybes į Sedos girią išvežė Sedos girininkijos girininkas Bronislovas Noreika. Atlikus gamtai naudingą darbą, pakili nuotaika kiekvieno širdyje vyravo dar ilgai.

 

Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Aplinkosauginio švietimo fondo, gamtosauginių mokyklų fondo kampanijos „Mažiau šiukšlių“ veiksmų planas

2015 – 2016 m.m.

Tikslas – Pagerinti popieriaus atliekų tvarkymą įstaigoje

Eil.
Nr.

Formos ir metodai

Priemonės pavadinimas

Vyksmo data

Atsakingas (i)

1.

 

Auditas

Aplinkosauginės programos ,,Septyni žingsneliai” integravimas į projektą “Mažiau šiukšlių” planą

2015 m. spalio mėn.

GMP komitetas

2.

 

Planavimas

„Mažiau šiukšlių”projekto veiklos plano parengimas

 

2015 m. spalio mėn.

GMP komitetas

3.

 

Auklėtojų forumas

„Popieriaus tvarkymas įstaigoje“

2015 m.
spalio mėn.

 

Grupių auklėtojos GMP komitetas

 

4.

Priemonės papildymas

Įsigyti grupėse renkamo popieriaus dėžes

Per mokslo metus

Grupių auklėtojos

5.

 

Integravimas

Sveikos gyvensenos ir aplinkosaugos programos sąsajos, ugdant ikimokyklinio  amžiaus  vaikus

Per mokslo metus

Grupių auklėtojos

Kūno kultūros auklėtoja

 

6.

 

Antrinių žaliavų tvarkymas įstaigoje

Atliekos – problema! Laikas veikti

Per mokslo metus

Grupių auklėtojos

GMP komitetas

 

7.

Demonstravimas

Filmų peržiūra apie šiukšlių rūšiavimą.

2015 m. gruodžio mėn.

GMP komitetas

 

8.

 

 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas

Viktorina su lopšelio-darželio “Žilvitis” priešmokyklinio amžiaus vaikais. “Ką žinai apie popierių?”

 

2016 m. sausio mėn.

 

“Gudručių” grupių bendruomenės PU grupių auklėtojos

 

9.

 

Edukacinė išvyka

Išvyka į Mažeikių miesto biblioteką. “Kur gyvena knygos?”

2016 m.  Sausio mėn.

GMP komitetas Vyresniųjų grupių ugdytiniai ir auklėtojos

 

10.

 

 

Edukacinės valandėlės

,,Mano rankelės viską gali” 
,,Ką perku, ką parduodu, ką už dyką atiduodu?”
,,Taupai popierių – saugai medį, globoji medį – galvoji apie ateitį”
Sukurti ir mokytis ekologinių žaidimų, skanduočių, kryžiažodžių, mįslių, dainelių Sukurti plakatą,,Mes – gamtos draugai“

 

Per mokslo metus pagal integruoto ugdymo(si) temas

Grupių auklėtojos, Dailėsbūrelio vadovas

 

11.

 

Sporto šventės, pramogos

Žiemos  ir pavasario sporto šventės. Per mokslo metus

GMP komitetas

Kūno kultūros auklėtoja

 

12.

Dienos projektas dailės studijoje

,,Naujo popieriaus gyvenimas”

2016 m. vasaris

Dailės būrelio vadovas ir ugdytiniai

13.

Iniciatyva

„Statome popieriaus miestą”

2016 m. kovas

Grupių bendruomenės, GMP komitetas

14.

 

Žemės dienos renginiai

Projektas ,,Mažos ir didelės gamtos bėdos”

Meninė kompozicija ,,Gėlės žiedas gamtai”

 

2016 m.

Kovo-balandžio mėnuo

 

GMP komitetas

15.

 

Informavimas

 

Visuomenės informavimas apie gamtosauginę veiklą darželyje (straipsniai, nuotraukos).

Rinkti ir skleisti informaciją, rekomendacijas bendruomenėje, visuomenėje: www.zalieji.lt, mokyklazalieji.lt, emokykla.lt

Per mokslo metus

Direkt. pav. Ugdymui S. Sadauskienė

GMP komitetas