Devintus metus mūsų darželis vykdo Gamtosauginių mokyklų programą.  Įstaiga apdovanota Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – vyr. mokytoja Dainora Ružauskienė;

Sekretorė – vyr. mokytoja Daiva Juodeikienė;

Nariai: mokytoja metodininkė Sonata Kairienė;

             direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė;

              vyr. mokytoja Rūta Drungilienė;

              vyr. mokytoja Virginija Mačiukienė;

              vyr. mokytoja Ieva Erlickienė;

              mokytoja metodininkė Elena Kontenienė;

             mokytoja metodininkė Donata Liauksminaitė;

            direktoriaus pavaduotoja ūkiui Loreta Kvedaraitė.

 

 

 

MIELI TĖVELIAI,

Mūsų įstaiga dalyvauja tarptautinėje „Wrigley“ finansuojamoje kampanijoje „Mažiau šiukšlių“. Kampanija siekiama skatinti vaikus  švarinti aplinką, ugdyti ekologinį sąmoningumą. Įgyvendindama projektą „Mažiau šiukšlių“, mūsų įstaiga renka makulatūrą.

Todėl skelbiama akcija:

 ,,PIRMADIENĮ Į DARŽELĮ SU POPIERIAUS KRAITELE“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

 

KONKURSAS

2016-10-11

Spalio 11 d. Mažeikių  mieste vyko „Kamštelių vajus 2016“. Konkurso tikslas: mąstyti „žaliai“, tausoti aplinką, rinkti plastikinių butelių kamštelius ir juos perdirbti. Šiais metais konkurse dalyvauja 200 Lietuvos komandų, septynios mokymo įstaigos iš Mažeikių miesto ir rajono. 

Jau 4 metus mūsų darželis taip pat dalyvauja plastikinių butelių kamštelių rinkimo karštinėje. Šiemet surinkome 48 kilogramus kamštelių. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie kamštelių rinkimo vajaus.