Mūsų darželio vienas iš prioritetų yra vaikų meninės kompetencijos ugdymas. Tuo tikslu yra sukurta meninės kūrybinės raiškos programa. Programos tikslas: atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo apraiškas, lavinti individualias vaiko galias, padėti jam atsiskleisti įvairia menine saviraiška.

Meninės kūrybinės raiškos programa integruojama į visą ugdymo(si) turinį. Tai pagrindas brandžios, kūrybiškos asmenybės tapsmui. Vadovaujantis šia programa ir vertybinėmis nuostatomis, per meninę veiklą, vaikai pajus sėkmės išgyvenimą, stiprės teigiamo savęs vertinimo jausmas. Vaikai turės galimybę atskeisti savo gabumus ir talentus.

 

MENINĖS VEIKLOS, DRAMATIZACIJOS

METODINĖ GRUPĖ „KIBIRKŠTĖLĖ“

Roma Skirmontienė – meninio ugdymo pedagogė.
Dainora Ružauskienė – auklėtoja.
Irena Zonienė – vyresnioji auklėtoja.
Eugenija Butkienė – auklėtoja metodininkė.
Esmeralda Butaitė – auklėtoja.

 

PROGRAMOS/PLANAI

Metodinės grupės „Kibirkštėlė“ veiklos planas 2017-2018 m.m.

Metodinės grupės „Kibirkštėlė“ veiklos planas 2016-2017 m.m.

Metodinės grupės „Kibirkštėlė“ veiklos planas 2015-2016 m.m.

Meninės – kūrybinės raiškos programa 2013 m.

 

EDUKACINĖ VALANDĖLĖ

„SPALVOS IR GARSAI“

Gegužės 30 d. priešmokyklinio ugdymo vaikams vyko edukacinė valandėlė „Spalvos ir garsai“. Valandėlę organizavo ir vedė auklėtoja metodininkė Sonata Kairienė ir muzikos mokytoja, metodininkė Roma Skirmontienė.