Dirba:
Meninio ugdymo mokytoja – Roma Skirmontienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – muzikos mokytoja metodininkė