SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

LOGOPEDINIAI KABINETAI

                       

Dirba:
Logopedė – Sonata Sokolovienė
Išsilavinimas – aukštasis, magistras.
Kvalifikacinė kategorija – vyr. logopedas.

Logopedė – Irma Kovalčiuk
Išsilavinimas – aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija – logopedas.

 

Kalba yra neatskiriama tautos kultūros dalis. Kalbinis bendravimas – tai žmonių tarpusavio kontaktų pagrindas, jo dėka formuojasi aukščiausios pažįstamosios veiklos formos. Išmokdamas kalbėti, vaikas įgyja galimybę suvokti ir atspindėti tikrovę, logiškai mąstyti, apibendrinti, planuoti ir reguliuoti savo ketinimus, sumanymus ir veiksmus. Sutrikus kalbai, vaikas netenka galimybės pilnavertiškai bendrauti, o neretai nukenčia ir kitų psichinių procesų raida. 

 

Vaikams pradėjus lankyti mokyklą, kalbos sutrikimai trukdo mokytis skaityti, rašyti, kartais ir kitus mokomuosius dalykus. Dėl šių sutrikimų gali atsirasti neigiami charakterio bruožai – uždarumas, nepasitikėjimas savimi, negatyvizmas, kurie dar labiau trukdo mokyti normalios kalbos. Todėl ypač svarbu laiku pastebėti ir diagnozuoti kalbos, kalbėjimo ar (ir) komunikacijos sutrikimus bei suteikti reikiamą logopedinę pagalbą. 

 

Mūsų darželyje vaikų kalba, gavus tėvų sutikimą, vertinama jau nuo trejų metų. Diagnozavus kalbos, kalbėjimo ar (ir) komunikacijos sutrikimus, vaikai suskirstomi į pogrupius arba ugdomi individualiai. Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų, jiems numatoma metinė kalbos ugdymo programa.

 

GERBIAMI TĖVELIAI

Jei jūs turite klausimų dėl savo vaiko kalbos, tai į juos mielai atsakys darželio logopedės, kurios Jūsų lauks kiekvieną TREČIADIENĮ nuo 15.00 iki 18.00 val. savo kabinetuose, esančiuose I aukšte.