KARANTINO LAIKOTARPIU ŠI VEIKLA NEVYKDOMA

Vaikų tarybos nariai:

Vaikų tarybos koordinatorė:

Mokytoja metodininkė – Esmeralda Butaitė

 

VAIKŲ TARYBOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Vengti neigiamų savybių Vaikų taryba renkama dvejiems metams.
Į Vaikų tarybą vaikai renkami iš vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių.
Darželio vaikų tarybai atstovauja 8 vaikai.
Vaikų taryba išsirenka tarybos pirmininką.
Taryba pasitarimams renkasi vieną kartą per mėnesį (iškilus problemoms ir dažniau).
Vaikų taryba atsiskaito direktoriui ir darželio tarybai.

 

VAIKŲ TARYBOS BENDRIEJI UŽDAVINIAI:

  • Teikti pasiūlymus darželio direktorei ir darželio tarybai.
  • Aktyviai dalyvauti planuojant ir organizuojant darželio renginius.
  • Padėti rengti ir realizuoti darželio projektus.
  • Padėti auklėtojoms kurti gerą mikroklimatą darželyje, būti vyresniųjų patarėjais, organizatoriais, draugais.
  • Įtraukti tėvus į darželio tobulinimo ir įvaizdžio kūrimo procesą.

 

TARYBOS NARIAI:

  • Gerai pažįsta vieni kitus.
  • Rodo pavyzdį kitiems vaikams.
  • Yra sąžiningi ir dori.
  • Kuria idėjas ir jas kartu įgyvendina.

 

2020-2021m.m.

2019-2020 m. m.

Vaikų taryba sveikina visas  darželio MOKYTOJAS

 

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną,  vaikų taryba aplankė buvusią ilgametę darželio darbuotoją.

VAIKŲ TARYBOS IŠVYKA Į MAŽEIKIŲ VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ

Vaikų tarybos nariai spalio 25 d., ketvirtadienį, Mažeikių viešojoje bibliotekoje dalyvavo susitikime vaikams su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi.