Vaikų tarybos nariai:

Vytė Šorytė (PU grupė).
Eimantas Ežerskis (PU grupė).
Kasparas Lagzdinis (PU grupė).
Austėja Musulaitė (PU grupė).
Viltė Kazlauskaitė(vyresnioji grupė).
Diana Zemblytė (vyresnioji grupė).
Arijus Petraitis (vyresnioji grupė).
Auksė Juciūtė (vyresnioji grupė).

 

Vaikų tarybos koordinatorė:

Auklėtoja – Esmeralda Butaitė.

 

VAIKŲ TARYBOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Vengti neigiamų savybių Vaikų taryba renkama dvejiems metams.
Į Vaikų tarybą vaikai renkami iš vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių.
Darželio Vaikų tarybai atstovauja 9 vaikai.
Vaikų taryba išsirenka tarybos pirmininką.
Taryba pasitarimams renkasi vieną kartą per mėnesį (iškilus problemoms ir dažniau).
Vaikų taryba atsiskaito direktorei ir darželio tarybai.

 

VAIKŲ TARYBOS BENDRIEJI UŽDAVINIAI:

  • Teikti pasiūlymus darželio direktorei ir darželio tarybai.
  • Aktyviai dalyvauti planuojant ir organizuojant darželio renginius.
  • Padėti rengti ir realizuoti darželio projektus.
  • Padėti auklėtojoms kurti gerą mikroklimatą darželyje, būti vyresniųjų patarėjais, organizatoriais, draugais.
  • Įtraukti tėvus į darželio tobulinimo ir įvaizdžio kūrimo procesą.

 

TARYBOS NARIAI:

  • Gerai pažįsta vieni kitus.
  • Rodo pavyzdį kitiems vaikams.
  • Yra sąžiningi ir dori.
  • Kuria idėjas ir jas kartu įgyvendina.

 

 

2018-2019 m.m.

 

Vaikų taryba sveikina visas  darželio MOKYTOJAS

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną,  vaikų taryba aplankė buvusią ilgametę darželio darbuotoją.

VAIKŲ TARYBOS IŠVYKĄ Į MAŽEIKIŲ VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ

Vaikų tarybos nariai spalio 25 d., ketvirtadienį, Mažeikių viešojoje bibliotekoje dalyvavo susitikime: vaikams su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi.

2017-2018 m.m.

VAIKŲ TARYBOS NARIAMS ĮTEIKTOS PADĖKOS

 

Lopšelio darželio “Gintarėlis” vaikų tarybos nariai gegužės 16d. 10val. lankėsi Mažeikių raj. viešojoje bibliotekoje. Apsilankymo metu dalyvavo susitikime su geriausios metų knygos vaikams “Laimė yra lapė” autore Evelina Daciūte ir iliustratore Aušra Kiudulaite. Metų knygos vaikams kūrėjos papasakojo, kaip buvo kuriama knyga, atskleidė kelias jos paslaptis, taip pat išgirdo apie kitas E.Daciūtės sukurtas knygas, kuriose gyvena meškiai, drambliai, banginis ir šuo. Per susitikimą autorė E.Daciūtė ir iliustratorė A.Kiudulaitė siūlė vaikams pagalvoti ir pasakyti, kas jiems yra laimė, žaidė žaidimą: “Man laimė yra….”. Kūrėjos susitikimą užbaigė bendra nuotrauka ir autografais su palinkėjimais. Vaikų tarybos nariai ir visi susirinkusieji patyrė daug teigiamų emocijų ir LAIMĖS “receptų”.

 

KELIONĖ Į BIBLIOTEKĄ

Lapkričio 22 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje lankėsi labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ direktorė Vaida Rukuižienė, kuri pristatė fondo dovanojamas knygas ir linkėjo smagaus skaitymo. Knygos įteiktos visoms Mažeikių rajono švietimo įstaigoms bei Viešajai bibliotekai ir jos filialams. Domėtis naujomis vaikiškomis knygelėmis kvietė ir gero laiko skaitant linkėjo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus. Renginio dalyviams parodytas Mažeikių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“ spektaklis „Trys paršiukai“. Po renginio vaikai dalyvavo ekskursijoje po biblioteką.

 

2016–2017 m.m.

VAIKŲ TARYBOS APDOVANOJIMAI

Gegužės 30 d. vaikų tarybos koordinatorė Jūratė Gintalienė padėkojo vaikų tarybos nariams už aktyvią veiklą įstaigoje ir už jos ribų. Šaunuoliai!!!

DOVANOS MAŽIESIEMS DARŽELIO DRAUGAMS

2016 – 12 – 08

Vaikų tarybos nariai ir „Voveryčių“ grupės vaikai globoja mažuosius darželio draugus. Vaikai nešė iš namų „išaugtus“ žaisliukus, perskaitytas knygutes, kurias gruodžio 8 d. rytą padovanojo „Ežiukų“ ir „ Kiškučių“ grupių vaikams. Apsilankę svečiuose vaikai kartu su mažaisiais draugais žaidė žaidimus, deklamavo eilėraščius ir padovanojo suneštus žaisliukus bei knygutes. Mažieji draugai labai džiaugėsi padovanotomis dovanomis.

Po šilto ir gražaus bendravimo vaikų širdelėse įžiebtos gerumo ugnelės liepsnos ne tik šventiniu laikotarpiu, o ištisus metus.

SVEČIUOSE PAS MAŽEIKIŲ MIESTO MERĄ

Lapkričio 11 d. l.-d. „Delfinas“ vaikai ir mūsų darželio vaikų tarybos  nariai lankėsi Mažeikių rajono savivaldybėje, pas patį svarbiausią miesto ir rajono žmogų – merą Antaną Tenį. Vaikai labai laukė šios išvykos, susidomėję klausėsi mero pasakojimo apie mūsų miesto nuveiktus ir ateityje numatomus darbus, miesto šeimininko pomėgius, laisvalaikį. Vaikai drąsiai uždavinėjo klausimus, patys papasakojo apie atliekamas veiklas darželyje ir už jos ribų.

 

Meras pažadėjo padėti gražinti mūsų darželio aplinką, o vaikų paprašė, kad artėjant Kalėdoms kiekvienas dalintųsi gerumu ir gerais darbais, pasiūlydamas prižiūrėti skverelį esantį Taikos gatvėje. Juk savo miestu rūpintis turime mes visi.

Foto nuotraukos iš Mažeikių raj. savivaldybės facebook socialinio tinklalapio.

 

2015–2016 m.m.

PASODINOME MEDELĮ  

2016 – 05 – 17

Baigiantis mokslo metams vaikų tarybos nariai darželio kieme pasodino medelį.  Tikimės, kad medelis prigis ir žaliu vainiku puoš  darželio aplinką.

VAIKAI PIEŠĖ SAVO DARŽELĮ

2016 – 04 – 19

Vaikų tarybos koordinatorė iniciavo piešinių parodėlę – „Darželis mano akimis“. Vaikų tarybos nariai kūrybinius darbelius kūrė kartu su šeimos nariais. Piešė savo darželį, draugus, žaislus, patinkančias veiklas.  Piešinių parodėlė eksponuojama darželio koridoriaus erdvėje. Linkime mažiesiems menininkams naujų kūrybinių sumanymų.

AKCIJA „AŠ GLOBOJU ŽVĖRELIUS ŽIEMĄ“ 2016 – 01 – 13

Sausio 13 dieną auklėtoja Jūratė Gintalienė kartu su vaikų tarybos nariais grupėse paskelbė gerumo iniciatyvą – nešti į darželį miško gyventojams maistą. Priminė, kad ne tik darželyje, bet ir namuose visi nepamirštų globoti paukštelius, paberiant jiems į lesyklėles trupinėlių. Visi susibūrę į ratą klausėsi apsilankiusių svečių patarimų kaip globoti žvėrelius ir paukštelius žiemą, žaidė muzikinius žaidimus.

VAIKŲ TARYBOS NARIŲ IŠVYKA Į

„VENTOS“ PROGIMNAZIJĄ

2015 – 12 – 17

Jau trečius metus mūsų darželyje yra suburta vaikų taryba. Vaikų tarybos nariai ir jų koordinatorė, vyr. auklėtoja J. Gintalienė renkasi į pasitarimus, numato vaikų tarybos veiklos veiksmų planą, organizuoja pokalbius, diskusijas apie įstaigoje vykstančius renginius, akcijas, pagalbą mažiesiems darželio draugams.

 

Gruodžio 17 d. vaikų tarybos nariai lankėsi „Ventos“ progimnazijoje. Vaikai susipažino su mokykla, jos erdvėmis. Apžiūrėjo vidinį mokyklos kiemelį, modernią sporto salę, klases, smalsavo bibliotekoje – skaitykloje, išbandė interaktyviosios lentos galimybes. 

 

Ši pažintinė – edukacinė išvyka buvo įdomi, smagi ir naudinga. Patirtais įspūdžiais vaikai pasidalino su darželio draugais. Juk atėjus laikui vaikams teks praverti mokslo ir žinių pasaulio duris. Tikimės, jog jas vaikai pravers noriai ir drąsiai.

 

Dėkojame „Ventos“ progimnazijos direktorei R. Badaukienei,  mokytojams už bendradarbiavimą, dovanėles, galimybę apsilankyti ir susipažinti su mokykla, jos aplinka.