KARANTINO LAIKOTARPIU ŠI VEIKLA NEVYKDOMA

Vaikų tarybos nariai:

Urtė Jončauskaitė (PU).

Matas Valantinavičius (PU).

Amanda Trumpulytė (PU).

Nelija Uikytė (PU).

Benas Ružauskas (vyresnioji grupė).

Herkus Mažirimas  (vyresnioji grupė).

Matėja Butkutė (vyresnioji grupė).

Elvinas Petkus (vyresnioji grupė).

Vaikų tarybos koordinatorė:

Mokytoja metodininkė – Esmeralda Butaitė

 

VAIKŲ TARYBOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Vengti neigiamų savybių Vaikų taryba renkama dvejiems metams.
Į Vaikų tarybą vaikai renkami iš vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių.
Darželio vaikų tarybai atstovauja 8 vaikai.
Vaikų taryba išsirenka tarybos pirmininką.
Taryba pasitarimams renkasi vieną kartą per mėnesį (iškilus problemoms ir dažniau).
Vaikų taryba atsiskaito direktorei ir darželio tarybai.

 

VAIKŲ TARYBOS BENDRIEJI UŽDAVINIAI:

  • Teikti pasiūlymus darželio direktorei ir darželio tarybai.
  • Aktyviai dalyvauti planuojant ir organizuojant darželio renginius.
  • Padėti rengti ir realizuoti darželio projektus.
  • Padėti auklėtojoms kurti gerą mikroklimatą darželyje, būti vyresniųjų patarėjais, organizatoriais, draugais.
  • Įtraukti tėvus į darželio tobulinimo ir įvaizdžio kūrimo procesą.

 

TARYBOS NARIAI:

  • Gerai pažįsta vieni kitus.
  • Rodo pavyzdį kitiems vaikams.
  • Yra sąžiningi ir dori.
  • Kuria idėjas ir jas kartu įgyvendina.

 

2020-2021m.m.

2019-2020 m. m.

Vaikų taryba sveikina visas  darželio MOKYTOJAS

 

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną,  vaikų taryba aplankė buvusią ilgametę darželio darbuotoją.

VAIKŲ TARYBOS IŠVYKĄ Į MAŽEIKIŲ VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ

Vaikų tarybos nariai spalio 25 d., ketvirtadienį, Mažeikių viešojoje bibliotekoje dalyvavo susitikime: vaikams su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi.