Naujienos

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

 

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 pareigybė.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,76 – 9,40.

 

 

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už ikimokyklinės įstaigos ugdomojo proceso organizavimą ir kokybę, ugdymo turinio, atitinkančio švietimo nuostatas, koordinavimą ir kontroliavimą.

 

Reikalavimai:

  1. Aukštasis ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos išsilavinimas.
  2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 5 metų pedagoginio darbo stažas.
  3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus).
  4. Mokėjimas naudotis informacinėmis
  5. Ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimo, ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų, įstaigos tikslų ir uždavinių, darbo teisinius santykių, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, LR Darbo kodekso, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių išmanymas.
  6. Gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus vidaus
  7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

 

Dokumentus pateikti per VATIS Prašymų teikimo modulį iki 2020-10-14.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Numatoma konkurso data ir laikas – 2020-10-19 13 val.

 

 

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;668650.html

 

Išsamesnė informacija telefonu 8 680 25067 arba el. p. darzelisgintarelis@gmail.com