MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJAI

Vardas, pavardė

Pareigos


Pedagogai

Inga Miniauskienė

Mokytoja

Rita Burlakovienė

Mokytoja

Esmeralda Butaitė

Mokytoja metodininkė

Eugenija Butkienė

Mokytoja metodininkė

Rūta Drungilienė

Vyr. mokytoja

Ieva Erlickienė

Mokytoja

Sonata Jankauskienė

Vyr. logopedas

Daiva Juodeikienė

Vyr. mokytoja

Živilė Stasiulytė

Mokytoja

Sonata Kairienė

Mokytoja metodininkė

Simona Gedminė

Mokytoja

Donata Liauksminaitė

Mokytoja

Virginija Mačiukienė

Vyr. mokytoja

Erika Matutienė

Mokytoja metodininkė

Regina Mažirimienė

Mokytoja metodininkė

Milda Mockuvienė

Vyr. mokytoja

Dainora Ružauskienė

Mokytoja

Roma Skirmontienė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Danutė Stankienė

Vyr. mokytoja

Stasė Valaitienė

Vyr. mokytoja

Edvina Antanavičiūtė

Mokytoja

Algita Rūdienė

Mokytoja metodininkė

Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė

Mokytoja

   

 

Kiti darbuotojai

Virginija Vasiliauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Sandėlininkė

Genovaitė Jankauskienė

Vyr. buhalterė

Neringa Buivydienė

Inžinierė – program.
Sąskaitininkė
Archyvarė

Greta Gustytė

Dietistė

Ramutė Adomaitienė

Mokytojos padėjėja

Genovaitė Andrulaitienė

Mokytojos padėjėja

Danutė Barvydaitė

Mokytojos padėjėja

Toma Intienė

Mokytojos padėjėja

Bronislava Jonkauskienė

Mokytojos padėjėja

Rasa Kontenienė

Mokytojos padėjėja

Marija Juzumienė

Mokytojos padėjėja

Dalia Plonienė

Mokytojos padėjėja

Jolanta Pukštienė

Mokytojos padėjėja

Lina Ramanauskienė

Mokytojos padėjėja

Eglė Švelnienė

Mokytojos padėjėja

Rita Popliauksnienė

Pagalbinis darb.– valytoja

Danutė Ramonienė

Pagalbinis darb. – skalbėja

Jurgita Vasiliauskienė

Pagalbinis darb. – siuvėja

Aldona Šmitienė

Virėja

Lina Juciutė

Virėja

Irena Jotkienė

Virėja

Stasija Šmukštienė

Sargas

Adomas Kazlauskas

Sargas
Pastatus aptarn.

Liuda Strazdauskienė

Kiemsargis

Birutė Butkuvienė

Mokytojos padėjėja

Lina Bražienė

Pagalbinis darb. – virtuvėje

 Pareigybių sąrašas