MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJAI

Vardas, pavardė

Pareigos


Pedagogai

Inga Miniauskienė

Mokytoja

Rita Burlakovienė

Mokytoja

Esmeralda Butaitė

Mokytoja metodininkė

Modesta Zakalskytė

Mokytoja

Rūta Drungilienė

Vyr. mokytoja

Sonata Jankauskienė

Vyr. logopedė

Irma Kovalčiuk

Logopedė

Daiva Juodeikienė

Vyr. mokytoja

Sonata Kairienė

Mokytoja metodininkė

Simona Gedminė

Mokytoja

Donata Liauksminaitė

Mokytoja

Virginija Mačiukienė

Vyr. mokytoja

Regina Mažirimienė

Mokytoja metodininkė

Dainora Ružauskienė

Mokytoja

Roma Skirmontienė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Danutė Stankienė

Vyr. mokytoja

Stasė Valaitienė

Vyr. mokytoja

Edvina Antanavičiūtė

Mokytoja

Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė

Mokytoja

Audronė Šimkuvienė

Mokytoja

 

 

Kiti darbuotojai

Genovaitė Jankauskienė

Vyr. buhalterė

Neringa Buivydienė

Apskaitininkė
Sandėlininkė

Virginija Vasiliauskienė Maitinimo organizatorė
Informacinių technologijų specialistė
Indrė Bružienė Sekretorė

Genovaitė Andrulaitienė

Mokytojos padėjėja

Toma Intienė

Mokytojos padėjėja

Bronislava Jonkauskienė

Mokytojos padėjėja

Rasa Kontenienė

Mokytojos padėjėja

Ramutė Adomaitienė Mokytojos padėjėja

Dalia Plonienė

Mokytojos padėjėja

Jolanta Pukštienė

Mokytojos padėjėja

Lina Ramanauskienė

Mokytojos padėjėja

Eglė Švelnienė

Mokytojos padėjėja

Marija Juzumienė

Mokytojos padėjėja

Edita Imlienė

Pagalbinė darbininkė rūbų kambaryje

Aldona Šmitienė

Virėja

Lina Juciutė

Virėja

Irena Jotkienė

Virėja

Adomas Kazlauskas

Stalius

Liuda Strazdauskienė

Lauko aplinkos tvarkytoja

Birutė Butkuvienė

Mokytojos padėjėja

Lina Brazienė

Pagalbinė darbininkė virtuvėje

Laima Piekautienė

Mokytojos padėjėja

Viktorija Romančikė

Mokytojos padėjėja

Austėja Rimkienė

Mokytojos padėjėja