MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJAI

Vardas, pavardė

Pareigos


Pedagogai

Rita Gapševičienė

Vyr. mokytoja

Esmeralda Butaitė

Mokytoja metodininkė

Ieva Erlickienė

Vyr. mokytoja

Rūta Drungilienė

Vyr. mokytoja

Sonata Sokolovienė

Vyr. logopedė

Irma Kovalčiuk

Logopedė

Daiva Juodeikienė

Vyr. mokytoja

Sonata Kairienė

Mokytoja metodininkė

Simona Gedminė

Mokytoja metodininkė

Donata Liauksminaitė

Mokytoja metodininkė

Virginija Mačiukienė

Vyr. mokytoja

Regina Mažirimienė

Mokytoja metodininkė

Dainora Ružauskienė

Vyr. mokytoja

Roma Skirmontienė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Danutė Stankienė

Vyr. mokytoja

Toma Dakanienė

Mokytoja

Edvina Antanavičiūtė

Mokytoja

Ugnė Pabrėžaitė

Mokytoja

Audronė Šimkuvienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Elena Kontenienė

Mokytoja metodininkė

Brigita Stankienė

Mokytoja

 

Kiti darbuotojai

Genovaitė Jankauskienė

Vyr. buhalterė

Neringa Buivydienė

Apskaitininkė
Sandėlininkė

Virginija Vasiliauskienė Maitinimo organizatorė
Informacinių technologijų specialistė
Indrė Bružienė Sekretorė

Vesta Žylytė

Mokytojo padėjėja

Bronislava Jonkauskienė

Mokytojo padėjėja

Rasa Kontenienė

Mokytojo padėjėja

Ramutė Adomaitienė Mokytojo padėjėja

Dalia Plonienė

Mokytojo padėjėja

Jolanta Pukštienė

Mokytojo padėjėja

Lina Ramanauskienė

Mokytojo padėjėja

Edita Imlienė

Mokytojo padėjėja

Gyleta Gaubienė

Mokytojo padėjėja

Birutė Butkuvienė

Mokytojo padėjėja
Laima Piekautienė Mokytojo padėjėja
Viktorija Romančikė Mokytojo padėjėja
Rasa Norvaišaitė Mokytojo padėjėja
Roberta Butkuvienė Mokytojo padėjėja
Reda Sudintienė Mokytojo padėjėja
Rima Baranauskė Mokytojo padėjėja
Aldona Šmitienė Virėja
Irena Jotkienė Virėja
Lina Juciutė Virėja
Lina Brazienė Pagalbinė darbininkė virtuvėje
Arūnas Zubavičius Stalius
Janina Budrikienė Lauko aplinkos tvarkytoja
Daiva Lukavičienė Valytoja, patalynės ir skalbinių išdavėja