MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJAI

Vardas, pavardė

Pareigos


Pedagogai

Inga Miniauskienė

Mokytoja

Rita Gapševičienė

Mokytoja

Esmeralda Butaitė

Mokytoja metodininkė

Ieva Erlickienė

Mokytoja

Rūta Drungilienė

Vyr. mokytoja

Sonata Sokolovienė

Vyr. logopedė

Irma Kovalčiuk

Logopedė

Daiva Juodeikienė

Vyr. mokytoja

Sonata Kairienė

Mokytoja metodininkė

Simona Gedminė

Mokytoja

Donata Liauksminaitė

Mokytoja

Virginija Mačiukienė

Vyr. mokytoja

Regina Mažirimienė

Mokytoja metodininkė

Dainora Ružauskienė

Vyr. mokytoja

Roma Skirmontienė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Danutė Stankienė

Vyr. mokytoja

Stasė Valaitienė

Vyr. mokytoja

Edvina Antanavičiūtė

Mokytoja

Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė

Vyr. mokytoja

Audronė Šimkuvienė

Mokytoja

Kiti darbuotojai

Genovaitė Jankauskienė

Vyr. buhalterė

Neringa Buivydienė

Apskaitininkė
Sandėlininkė

Virginija Vasiliauskienė Maitinimo organizatorė
Informacinių technologijų specialistė
Indrė Bružienė Sekretorė

Modesta Zakalskytė

Mokytojos padėjėja

Vesta Žylytė

Mokytojos padėjėja

Bronislava Jonkauskienė

Mokytojos padėjėja

Rasa Kontenienė

Mokytojos padėjėja

Ramutė Adomaitienė Mokytojos padėjėja

Dalia Plonienė

Mokytojos padėjėja

Jolanta Pukštienė

Mokytojos padėjėja

Lina Ramanauskienė

Mokytojos padėjėja

Edita Imlienė

Mokytojos padėjėja

Gyleta Gaubienė

Mokytojos padėjėja

Birutė Butkuvienė

Mokytojos padėjėja
Laima Piekautienė Mokytojos padėjėja
Viktorija Romančikė Mokytojos padėjėja
Austėja Rimkienė Mokytojos padėjėja
Ugnė Pabrėžaitė Mokytojos padėjėja
Aldona Šmitienė Virėja
Irena Jotkienė Virėja
Lina Juciutė Virėja
Lina Brazienė Pagalbinė darbininkė virtuvėje
Adomas Kazlauskas Stalius
Liuda Strazdauskienė Lauko aplinkos tvarkytoja