Įstaigos taryba

Pirmininkas – Regina Mažirimienė (mokytoja metodininkė).
Sekretorė – Sonata Kairienė (mokytoja metodininkė).
Narė – Virginija Vasiliauskienė (direktorės pavaduotoja ūkiui).
Narė – Esmeralda Butaitė (mokytoja).
Narė – Greta Gustytė (dietistė).
Narė – Dalia Plonienė (mokytojos padejėja).
Narys – Vaidas Andrijaitis (tėtis).
Narys – Linas Januška (tėtis).

Tėvų taryba

Vaidas Andrijaitis – (tėtis).
Linas Januška – (tėtis).

 

Vaikų taryba

Neila Vilimaitė (PU grupė).
Kajus Balvočius (PU grupė).
Liepa Beniušytė (PU grupė).
Evelina Gineitytė (PU grupė).
Karolis Balčiūnas (PU grupė).
Diana Zemblytė (PU grupė).
Urtė Jončauskaitė (vyresnioji grupė).
Matas Valantinavičius (vyresnioji grupė).
Vytautė Simonavičiutė (vyresnioji grupė) .
Benas Ružauskas (vyresnioji grupė).
Elvinas Petkus (vyresnioji grupė).

Vaikų tarybos koordinatorė: mokytoja – Esmeralda Butaitė.

 

Mokytojų taryba

Grupių tėvų taryba

 

 

Įstaigos veiklos komisijos ir darbo grupės

 

Atestacijos komisija

Pirmininkas – Saulė Sadauskienė (l.e.p. direktorė).
Sekretorė – Rita Burlakovienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja). 
Narė – Nijolė Zakalskienė (Mažeikių švietimo skyriaus vyr. specialistė).
Narė – Roma Skirmontienė (meninio ugdymo mokytoja).
Narė – Erika Matutienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė).

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Sonata Jankauskienė (vyr. logopedė).
Sekretorė –  (mokytoja metodininkė).
Narė – Saulė Sadauskienė (l.e.p. direktorė).
Narė – Greta Gustytė (dietistė).
Narė – Jūratė Stackevičiūtė -Bubinienė (mokytoja).
Narė – Živilė Stasiulytė (mokytoja).

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

 

Audito darbo grupė

Simona Končiūtė (mokytoja).
Neringa Buivydienė (sąskaitininkė).
Rūta Drungilienė (vyr. mokytoja).
Daiva Juodeikienė (vyr. mokytoja).