Įstaigos taryba

Pirmininkas – Regina Mažirimienė (mokytoja metodininkė).
Sekretorė – Sonata Kairienė (mokytoja metodininkė).
Narė – Alma Girdvainienė (direktorės pavaduotoja ūkiui).
Narė – Esmeralda Butaitė (mokytoja).
Narė – Greta Gustytė (dietistė).

 

Tėvų taryba

Snieguolė Baužienė – (mama).
Toma Česnauskienė – (mama).
Vaidas Andrijaitis – (tėtis).
Vidas Arnašius – (tėtis).
Kęstas Razgaitis – (tėtis).

 

Vaikų taryba

Vytė Šorytė (PU grupė).
Eimantas Ežerskis (PU grupė).
Kasparas Lagzdinis (PU grupė).
Austėja Musulaitė (PU grupė).
Viltė Kazlauskaitė(vyresnioji grupė).
Diana Zemblytė (vyresnioji grupė).
Arijus Petraitis (vyresnioji grupė).
Auksė Juciūtė (vyresnioji grupė).

Vaikų tarybos koordinatorė: mokytoja – Esmeralda Butaitė.

 

Mokytojų taryba

Grupių tėvų taryba

 

 

Įstaigos veiklos komisijos ir darbo grupės

 

Atestacijos komisija

Pirmininkas – Saulė Sadauskienė (l.e.p. direktorė).
Sekretorė – Rita Burlakovienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja). 
Narė – Nijolė Zakalskienė (Mažeikių švietimo skyriaus vyr. specialistė).
Narė – Roma Skirmontienė (meninio ugdymo mokytoja).
Narė – Erika Matutienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė).

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Sonata Jankauskienė (vyr. logopedė).
Sekretorė –  (mokytoja metodininkė).
Narė – Saulė Sadauskienė (l.e.p. direktorė).
Narė – Greta Gustytė (dietistė).
Narė – Irena Zonienė (vyr. mokytoja).
Narė – Rūta Drungilienė (vyr. mokytoja).

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m.m

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

 

Audito darbo grupė

Simona Končiūtė (mokytoja).
Neringa Buivydienė (sąskaitininkė).
Rūta Drungilienė (vyr. mokytoja).
Daiva Juodeikienė (vyr. mokytoja).