Tarybos:

 1. Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ taryba

1.1. Regina Mažirimienė – pirmininkė (mokytoja metodininkė);

Tėvų atstovai:

1.2. Ilona Abromavičienė;

1.3. Linas Januška;

1.4. Laima Januškė.

Mokytojai:

1.5. Sonata Kairienė (mokytoja metodininkė);

1.6. Esmeralda Butaitė (mokytoja metodininkė);

Darbuotojai:

1.7. Dalia Plonienė  (mokytojo padėjėja);

1.8. Virginija Vasiliauskienė (maitinimo organizatorė);

1.9. Birutė Butkuvienė (mokytojo padėjėja).

 1. Mokytojų taryba
 2. Darbo taryba

3.1.    Loreta Antanavičienė – pirmininkė (direktoriaus pavaduotoja ūkiui);

3.2.    Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė – narė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui);

3.3.    Indrė Bružienė – narė (sekretorė);

 1. Metodinė taryba

4.1. Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė – pirmininkė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);

4.2. Donata Liauksminaitė – sekretorė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);

4.3. Roma Skirmontienė – narė (mokytoja metodininkė);

4.4. Dainora Ružauskienė – narė (mokytoja);

4.5. Audronė Šimkuvienė – narė (mokytoja);

4.6. Virginija Mačiukienė – narė (vyr. mokytoja).

 

Komisijos:

 1. Atestacinė komisija

 1.1.Ingrida Mažeikienė – pirmininkė (direktorė);

1.2. Sonata Kairienė – sekretorė (mokytoja metodininkė);

1.3. Ligita Diržininkienė – narė (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė);

1.4. Roma Skirmontienė – narė (mokytoja metodininkė);  

1.5. Regina Mažirimienė – narė (mokytoja metodininkė).

 

 1. Vaiko gerovės komisija
 • Sonata Sokolovienė – pirmininkė (logopedė);
 • Simona Gedminė – sekretorė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
 • Ingrida Mažeikienė – narė ( direktorė);
 • Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė – narė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
 • Rūta Drungilienė – narė (vyr. mokytoja);
 • Irma Kovalčiuk – narė (logopedė);
 • Vaida Grencevičienė – narė (visuomenės sveikatos specialistė).

 

Metodinės grupės:

 1. Gamtosauginė
 2. Sveikuolių
 3. Kibirkštėlės

 

Vidaus audito darbo grupė:

1. Simona Gedminė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);

2. Daiva Juodeikienė (vyr. mokytoja).