Tarybos:

 1. Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ taryba

1.1. Regina Mažirimienė – pirmininkė (mokytoja metodininkė);

Tėvų atstovai:

1.2. Ilona Abromavičienė;

1.3. Linas Januška;

1.4. Laima Januškė.

Mokytojai:

1.5. Sonata Kairienė (mokytoja metodininkė);

1.6. Esmeralda Butaitė (mokytoja metodininkė) ;

Darbuotojai:

1.7. Dalia Plonienė  (mokytojo padėjėja);

1.8. Virginija Vasiliauskienė (pavaduotoja ūkiui);

1.9. Birutė Butkuvienė (mokytojo padėjėja).

 1. Mokytojų taryba
 2. Darbo taryba

3.1.    Dainora Ružauskienė – pirmininkė (mokytoja);

3.2.    Daiva Juodeikienė – narė (vyr. mokytoja);

3.3.    Sonata Jankauskienė – narė (logopedė);

 1. Metodinė taryba

4.1. Jūratė Stackevičiūtė – Bubinienė –pirmininkė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);

4.2. Donata Liauksminaitė- sekretorė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);

4.3. Roma Skirmontienė –narė (mokytoja metodininkė);

4.4. Dainora Ružauskienė –narė (mokytoja);

4.5. Audronė Šimkuvienė – narė (mokytoja);

4.6. Virginija Mačiukienė –narė (vyr. mokytoja).

 

Komisijos:

 1. Atestacinė komisija

 1.1.Ingrida Mažeikienė –pirmininkė (direktorė);

1.2. Sonata Kairienė- sekretorė (mokytoja metodininkė);

1.3. Nijolė Zakalskienė –narė (Mažeikių švietimo skyriaus vyr. specialistė);

1.4. Roma Skirmontienė –narė (mokytoja metodininkė);  

1.5. Regina Mažirimienė – narė (mokytoja metodininkė).

 

 1. Vaiko gerovės komisija
 • Sonata Jankauskienė – pirmininkė (logopedė);
 • Simona Gedminė – sekretorė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
 • Ingrida Mažeikienė – narė ( direktorė);
 • Jūratė Stackevičiūtė – Bubinienė – narė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
 • Rūta Drungilienė – narė (vyr. mokytoja).

 

Metodinės grupės:

 1. Gamtosauginė
 2. Sveikuolių
 3. Inovatyviųjų
 4. Kibirkštėlės

 

Vidaus audito darbo grupė:

1. Simona Gedminė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja);

2. Daiva Juodeikienė (vyr. mokytoja).