Mažeikių lopšelis–darželis „Gintarėlis“ 

Draugystės g. 12A, LT- 89169 Mažeikiai
Tel. (+370443) 71572
El. p. darzelisgintarelis@gmail.com

Įstaigos kodas
 191650788
Gavėjo bankas AB DNB bankas, kodas 40100
Banko sąskaita LT41 4010 0407 0008 0169
Tėvų mokesčio banko surenkamoji sąskaita LT06 4010 0407 0008 7395

 

Direktorė 

Ingrida Mažeikienė, tel. (+370 443) 71572 

mob. tel. +370-680-25067
El. p. darzelisgintarelis@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė, tel. (+370 443) 71572 

mob. tel. +370-677-61475
El. p. juratestac@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Loreta Kvedaraitė, tel. (+3708 443) 71572
El. p. gintarelis.ukis@gmail.com

 

Vyriausioji buhalterė

Genovaitė Jankauskienė, tel. (+370 443) 73889
El. p. dokumentaixx@gmail.com

 

Logopedė, spec. pedagogė

Sonata Sokolovienė
El. p. mjsonata@gmail.com
Konsultacijos tėvams teikiamos kiekvieną antradienį 15.0018.00 val.

 

Logopedė, spec. pedagogė

Irma Kovalčiuk
El. p. irmakovalchuk@rambler.ru
Konsultacijos tėvams teikiamos kiekvieną antradienį 15.0018.00 val.

 

 

Darbo laikas
Įstaigos darbo laikas nuo 7.00 iki 19.00 val.
Lopšelio–darželio ir priešmokyklinės grupės 7.30 iki 18.00 val. 
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

 

Kaip mus rasti ?