Vizija

Sveikas ir kūrybiškas vaikas.
Bendradarbiaujanti šeima.
Motyvuota bendruomenė.

 

Misija

Padėti  šeimai vykdyti vaikų globos ir ugdymo funkcijas.
Sudaryti  sąlygas  atsiskleisti  vaiko gabumams,  skatinti fizinį vaikų aktyvumą,  poreikį  saugiai ir sveikai gyventi.

 

Filosofija

Vaikas mūsų įstaigoje – vertybė ir pats svarbiausias  asmuo.

 

UGDYMAS

 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vertinimo lentelės:

Vaiko vertinimas, orientuotas į kompetencijas

Vaiko pasiekimų sritys

 

VEIKLOS PRIORITETAI PAGAL 2017-2019 M. STRATEGINĮ PLĖTROS PLANĄ

  • Įstaigos valdymo kaita.
  • Į vaiką orientuoto ugdymo organizavimas.

  • Efektyvios organizacijos kūrimas.

 

METINĖS VEIKLOS PRIORITETAI 2019-2020 M.M.

• Mokytojų patirtinis mokymasis.

• Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymas.

• Sveikas, kūrybingas, laimingas vaikas.

• Bendradarbiavimas su šeima. 

• Partnerystė tarp socialinių partnerių ir kitų institucijų rajono, respublikos ir tarptautiniu lygmeniu.