Naujienos

Neįkainuojamas turtas kiekvienam vaikui – šeima. Šeima – tai buvimas
kartu, šypsenos, juokas, tai meilės mokykla. Iš šeimos išmokstame
svarbiausių gyvenimo įgūdžių, kurių prireikia visą gyvenimą. ,,Viščiukų“
grupės vaikai kartu su mokytojomis Virginija ir Irena pakvietė šeimos
narius į šventę ,,Gera kartu su šeima“. Vaikai žaidė, šoko, dainavo.
Džiaugiamės tėvelių nuotraukų parodėle ,,Mano šeima“.