UŽGAVĖNĖS 2019

 

 

 

 

 

______________________

Gintarėlio bendruomenės pilys, skirtos Lietuvos gimtadieniui, puošia darželio koridorių.

 

 

AKCIJA “BALTASIS BADAS MIŠKO ŽVĖRELIAMS”

Labai dėkojame visai darželio bendruomenei prisijungusiai prie šios akcijos. Miško gyventojai – bus sotūs.

 

 

PADĖKOS POPIETĖ

Vasario 6-ą dieną, mūsų darželį aplankė svečiai iš Mažeikių rajono savivaldybės. Svečiai susitiko ir pabendravo su vaikais, darželio bendruomene, aplankė ir kartu pasidžiaugė naujai įrengtomis darželio patalpomis.

 

 

 

______________________

 

 

 

VAIKAI DŽIAUGIASI ŽAIDIMŲ KAMBARIU

 

 

 

AKIMIRKOS IŠ VAIKŲ ATSISVEIKINIMO SU EGLUTE RYTMEČIO

 

 

 

______________________

Džiugu, kad atėjus Naujiesiems metams, mūsų vaikai gali žaisti, skaityti, kurti naujai įrengtoje erdvėje – vaikų žaidimų kambaryje

“NETRADICINIŲ NYKŠTUKŲ IR “EGLUČIŲ” PARODOS

 

Šių metų gruodžio 7-14 dienomis “Kiškučių” ir “Ežiukų” grupės tėveliai dalyvavo parodoje “Netradicinė eglutė”. Džiaugiamės tėvelių kūrybiškumu bei darbelių gausa.

 

Nykštukai – maži žmogeliukai, jie gyvena ne tik pasakose, o šiais metais ,, Viščiukų“ ir ,,Pagrandukų“ grupių teveliai, darbuotojai ir ugdytiniai netradicinius nykštukus kūrė ir juos, apgyvendino darželio erdvėse.
Džiaugiamės tėvelių, darbuotojų kūrybiškumu, gražia bendryste, dalyvaujant netradicinių nykštukų parodoje. Kviečiame pasigrožėti.

SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „GINTARĖLIS“

 

Mokyklos pavadinimas: Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (ikimokyklinio ugdymo auklėtojos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu).

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų).
 • Gebėjimas naudotis IKT, ir jas valdyti (technologinis raštingumas).

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • Prašymą dalyvauti atrankoje (pridedama).
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (darzelisgintarelis@gmail.com).
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 13 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną). Šiuo adresu: Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“, Draugystės g. 12a, LT-89169, Mažeikiai.
Telefonas pasiteirauti: 8 682 36186

Prašymas dalyvauti atrankoje

______________________

 

 

______________________

 

 

TOLERANCIJOS DIENA

 

Tolerancijos dieną lopšelio – darželio „Gintarėlis“ vaikai pradėjo draugo grupėje. Ugdėsi pasirinktoje kitoje darželio erdvėje, į savo patalpas įsileisdami kitus vaikus. Vėliau visi susitiko muzikos salėje. Čia į „didelę širdį“ sudėjo atsineštus įvairaus dydžio ir formos raktelius. Ši „širdis“ puošia darželio kiemą. Vaikai renginio „Atrakinkime savo širdis šalia esančiam“ metu atvėrė širdeles gerumui, jautrumui, šilumai. Džiugesį dovanojo ir į svečius atvykęs „Drevinuko“ teatras.
Popietę, į mūsų darželį atvyko visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“,  ir Mažeikių „Interact“  klubo nariai, suaugusieji. Jie lankėsi darželio priešmokyklinėse, vyresniojo amžiaus vaikų grupėse. Žaidė, bendravo su grupių auklėtojomis ir vaikais. Svečiams darželio vaikai dovanojo šypsenas, apkabinimus, įteikė kūrybinius darbelius.
Džiaugsmingo pabūvimo muzikos salėje metu, visus pasitiko muzikos fėja, vadovė Roma Skirmontienė ir vaikų ansamblis. Kartu šokome, dainavome, žaidėme ratelius. Sporto salės vadovė Milda Mockuvienė pasiūlė pažaisti sportinius žaidimus, estafetes.
Staigmena  – susitikimas su spalvų fėja, dailės ugdytoja, Esmeralda Butaite. Meno ir šviesų studijoje nupieštas bendras tolerancijos, draugystės jausmų piešinys! Šviesos staluose sukurti, išjausti stebuklingi vaikų atradimai. Ramiai pasėdėję prie gardėsių stalo, pasikalbėję, supratome, kad dalintis, suteikti kitam džiugesį, įkvėpti – yra taip gera.

 

 

Dėkojame ” Gintarėlio” bendruomenei, ypatingai tėvams už iškeptų pyragų gausą. Visiems ragavusiems pyragus ir prisidėjusiems prie tradicinės mokyklos iniciatyvos, paaukojant vaikams. JŪSŲ gerumo dėka, mūsų globojamų šeimynų “Žemynos” ir “Ąžuoliuko” vaikai artėjant Šv. Kalėdom vėl būs pradžiuginti.

KONKURSAS VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Paskelbta 2018-11-09
Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Draugystės 12 a, LT-89169 Mažeikiai; kodas 191650788) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 1 etatu) pareigoms užimti. 
Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse. 
Reikalavimai pretendentams:

 1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos darbo patirtis (privalumas).
 4. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), darbo užmokesčio apskaitos programa „NEVDA“ ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS) – privalumas.
 5. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office.
 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 
Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse – pridedamas.
 2. Pretendento anketa (pristatoma arba pildoma įstaigoje) – pridedama.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną): t. y. nuo 2018-11-09 iki 2018-11-22 lopšelio – darželio „Gintarėlis“ administracijoje. 
Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį, kuriame turi teisę dalyvauti darželio darbuotojų atstovas stebėtojo teisėmis. 
Pokalbis vyks 2018 m. lapkričio 23 d., 10 val. Darželio direktoriaus kabinete. Darželio direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojo nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus. 
Išsamesnė informacija tel. +370 68236186.

Prašymas leisti dalyvauti konkurse

Pretendento anketa

_________________________

 

 

“MOLIŪGŲ VĖRINĖLIS”

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ TARYBOS IŠVYKĄ Į MAŽEIKIŲ VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ

 

 

Vaikų tarybos nariai spalio 25 d., ketvirtadienį, Mažeikių viešojoje bibliotekoje dalyvavo susitikime: vaikams su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi.

 

 

 

“RUDENINIŲ LAPŲ ŠLAMESY”

 

Smagios akimirkos, darbinga nuotaika lydėjo visus “Gintarėlio” darbštuolius, dalyvavusius “Rudeninių lapų šlamesy”! 
Ačiū už geranoriškumą!

 

 

 

 

 

DARBELIŲ PARODA IŠ GAMTINIŲ MEDŽIAGŲ

 

 

 

Vaikų taryba sveikina visas  darželio MOKYTOJAS

 

 

 

 

 

 

 

SKELBIAMAS KONKURSAS

 

MAŽEIKIŲ L.-D. „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2018 m. spalio 1 d.

Atranka vyks  2018 m. gruodžio 17 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ––7,2-10,71 bazinio dydžio.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt iki 2018 m. gruodžio 3 dienos įskaitytinai. 
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

Konkurso reikalavimai čia

 

 

 LIETUVOS ,,GINTARĖLIŲ” SAMBŪRIS

Rugsėjo 28 dieną Kaune vyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūrio „Gintarėliai“ gerosios patirties seminaras „Alternatyvūs veiklos organizavimo būdai ir struktūros ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Seminare dalyvavo ir mūsų darželį atstovavo l.e.p. direktorė Saulė Sadauskienė, logopedė Sonata Jankauskienė ir „Kiškučių“ grupės auklėtoja Dainora Ružauskienė. Abi pedagogės pristatė žodinius pranešimus tema „Inovatyvūs ugdymo metodai ir būdai Mažeikių l.d. „Gintarėlis“. Seminarui pasibaigus vykome į ekskursiją po Kauną. 

 

 

Rugsėjo 25 dieną, mūsų darželyje koncertavo “SVIRPLYS”

 

 

RUGSĖJO 16-22 D. EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

 Ši kampanija  skirta  atkreipti  dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti  daugiau judėti ir populiarinti tvarias transporto priemones.

MIELI TĖVELIAI,

Šeštadienis, rugsėjo 22 diena – “diena be automobilio”. O ją darželio bendruomenė minės penktadienį, rugsėjo 21 dieną.
Į darželį kviečiame atvykti pėstute, su dviračiais, paspirtukais, riedučiais ir t.t. Įvažiavimo vartai bus užrakinti.
Tikimės Jūsų geranoriškumo, supratingumo ir sąmoningumo, prisidedant prie akcijos, noro, kad vaikai augtų sveiki!

 

_________________________

Lopšelio – darželio “Gintarėlio” bendruomenė ugdytinių tėveliams dėkoja už gėles, už šypsenas, malonų žodį, o svarbiausia už vaikus, kurių labai mes laukėme. Mokslo metų pradžią paminėjome lopšelio – darželio kiemelyje. Vaikų pieštos svajonės stebuklingais balionais pakilo į dangų, su viltimi, kad jos išsipildys!